Deze winnaars van de Food Waste Awards 2020 verkleinen de berg aan Belgische voedselverliezen

Perscontact: Gil Op de Beeck, FoodWIN, 0478 22 53 03

Een Gentse plukkaart, scholieren die de eigen schoolmaaltijden doorlichten en witloof kroketten: drie terechte winnaars van de Food Waste Awards 2020!

De dynamiek tussen vraag- en aanbod van voedsel in balans houden is een moeilijke oefening. Dat blijkt des te meer uit het grote overschot aan aardappelen en asperges die momenteel niet op ons bord belandt ten gevolge van de covid-19 pandemie. 

Ondertussen werken heel wat Belgische organisaties zich uit de naad om dergelijke voedselcrisissen om te buigen naar kansen. Dat is waarom FoodWIN vzw jaarlijks eer betuigt aan de helden die inspanningen leveren om voedselverspilling te verminderen. De Food Waste Awards van 2020 gingen dan wel vanuit ‘ons kot’ door, de winnaars zijn minstens even straf als andere jaren.

Gents fruit voor heel de buurt

Velt, de vrijwilligers van Pluk en Stad Gent ontwikkelden samen een digitale kaart met daarop publieke en semipublieke plukplekken waar buurtbewoners in het Gentse gratis fruit mogen plukken.

“Eetbaar groen in de stad verbindt mensen en zorgt voor ontmoetingen. Net omdat dat niet meer zo vanzelfsprekend is in deze corona-tijden, beseffen we des te meer het belang ervan. De bedoeling van de kaart is om het lokale fruit voor alle Gentenaars toegankelijker te maken,” zegt Carina Govaert van Velt.

Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat, vult aan: ‘Buurtfruit is een mooi voorbeeld van hoe we samen met burgers voedselverspilling tegengaan. Dat is goed voor het klimaat, geeft buurtbewoners toegang tot lekker vers fruit en creëert mogelijkheden voor ontmoeting. Zo werken we echt samen aan een duurzamer voedselsysteem. Het is dus fantastisch dat dit project nu erkenning krijgt met een Food Waste Award.”

“We hebben allemaal een spontane vreugdedans gedaan in onze tuin of kot en hopen er veel andere steden en gemeenten mee te inspireren!” aldus Carina Govaert.

Middelbare scholieren redden 1800 kg voedsel in eigen schoolkeuken

Samen met FoodWIN en Goodplanet ondersteunde Natuurpunt en partners Meetjesland enkele secundaire scholen in het Meetjesland in hun strijd tegen voedselverspilling.  Met succes: ‘Go! Atheneum De Tandem’ in Eeklo slaagde er immers in om jaarlijks 1800 kg voedsel van de vuilbak te redden!

“De leerlingen hebben in februari elke middag van de schoolweek de etensresten en niet gebruikte voedsel ingedeeld volgens categorieën en dit telkens apart afgewogen, een hele karwei!” verklaart Frederik Lapeirre van Natuurpunt Meetjesland. “Op basis van de resultaten van die meting, besliste de school over te stappen op een andere leverancier. Om de impact van deze actie te kunnen evalueren werd, op vraag van de leerlingen zelf, in november een nieuwe meting van het voedselverlies gedaan. De impactmeting toont duidelijk minder voedselverspilling dan de nulmeting. Er werd minder eten klaargemaakt en het verlies ervan daalde van 42% naar 29%.”

Neem eens een (witloof)blad voor de mond

Ook Gastronello, verwerkend voedingsbedrijf en witloof producent Cools weten van aanpakken.

“Rond de 30% van de witloof oogst gaat normaal verloren wegens abnormale vorm, grootte of bevuilde buitenste blaren. Door de meerderheid van deze reststroom te verwerken tot witloof kroketten wordt het verlies beperkt tot maar 5%!” vertelt Thomas Cools. ‘Dit zijn veelbelovende cijfers, gezien er rond Brussel jaarlijks zo’n 4000 ton Brusselse witloof wordt geproduceerd.”

Deze verwerkingsmethode biedt bovendien potentieel om andere reststromen van groenten om te zetten naar winstgevende producten. Onder het motto minder verspilling en meer smaak, verdient deze innovatieve samenwerking dan ook terecht de Food Waste Award voor sectoroverschrijdende initiatieven. 

Het recept voor succes

Gil Op de Beeck van FoodWIN vzw is zeer tevreden met de uitslag. “We merken des te meer dat vooral samenwerkingen over verschillende sectoren van de voedselketen heen zeer impactvol zijn. Vanuit die insteek organiseren we in december samen met het Ketenplatform Voedselverliezen (Vlaamse Overheid) en Interreg Food Heroes het Food Waste Fest 2.020. Dat is dé gelegenheid bij uitstek om als speler in de voedselketen bij te leren over en te tonen wat je waard bent in de strijd tegen voedselverspilling.” Wie meer informatie wenst kan die vinden op www.foodwastefest.com