Het Facilitair Bedrijf

Onze ambitie was groot: voedselverlies reduceren én tegelijk een grotere klantentevredenheid creëren. Klanten mogen zelf hun portie opscheppen en ruimen zelf af, wat zorgt voor 57% minder verlies op het bord. Daarbij besparen we nog eens 2,6 ton door geen toonborden meer te maken. Koffieautomaten zorgen voor zero waste en overschotten van de middag krijgen een tweede leven in apart opgerichte koffiebars. Ons totale voedselverlies is gedaald met 43% en we ontvangen 48% meer tevreden klanten!

Probleemstelling

Het Facilitair Bedrijf is hét kenniscentrum voor facilitair management binnen Vlaanderen en biedt professionele ondersteuning aan de entiteiten van de Vlaamse overheid. Deze maakt deel uit van de initiatiefnemers van het opstellen van de Ketenroadmap Voedselverlies 2020. In deze roadmap wordt een engagement aangegaan tussen belangrijke partijen op Vlaams en nationaal niveau om constructief samen te werken aan doelstellingen en acties om voedselverliezen zoveel mogelijk te beperken en maximaal te valoriseren.
De totale stroom voedselverlies én nevenstromen in de keten in Vlaanderen wordt geschat op gemiddeld 2,1 miljoen ton of 343 kilogram per capita.

Oplossing

Bij Het Facilitair Bedrijf is de dienstverlening van catering de belangrijkste probleemoplosser voor de preventie van voedselverlies. Hierbij kunnen problemen omgezet worden in opportuniteiten en wordt er een positieve dynamiek gecreëerd en van verlies naar winst gewerkt. Het is vooral belangrijk om het voedselverlies in kaart te brengen. In november 2018 werd door Foodwin het voedselverlies gemeten in de 10 restaurants van Het Facilitair Bedrijf. Het resultaat van deze meting heeft globale cijfers op jaarbasis en belangrijke knelpunten per restaurant gedefinieerd, waarbij ook de evolutie werd bepaald ten opzichte van eerdere metingen van 2012 en 2014. Om tot nieuwe acties te komen, werd een participatieve innovatieworkshop georganiseerd.

Doelstellingen project

Het Facilitair Bedrijf wil een voorbeeldfunctie vervullen door onder andere in te zetten op een duurzaam dienstenaanbod op vlak van catering. Duurzaamheid voor ons betekent het verantwoord besteden van middelen, minimaliseren van de negatieve milieu-impact en creëren van een positieve maatschappelijke impact. In het kader van de ketenroadmap is er op lange termijn de ambitie om door op een duurzame manier te werk te gaan de voedselverliezen met 30% te verminderen tegen 2025. Op basis van de metingen van voedselverlies in 2018 wordt er per keuken een actieplan samengesteld, doelen vooropgesteld en tussentijdse metingen uitgevoerd om dan eind 2019 opnieuw een vervolgmeting te organiseren en de effecten van de acties te kunnen meten.