De Schenkingsbeurs

Het online platform Schenkingsbeurs.be brengt voedingsbedrjiven met overschotten in verbinding met geïnteresseerde sociale- en voedselhulporganisaties. Via dit IT-platform zijn al meer dan 2.000 ton voedseloverschotten geschonken door meer dan 120 voedingsbedrijven, landbouwers en supermarkten. 5.000 ton CO2 werd zo vermeden. Ze worden verdeeld aan mensen die het nodig hebben, via meer dan 400 sociale- en voedselhulporganisaties. Omgerekend goed voor meer dan 4,4 mio maaltijden.

Probleemstelling

Landbouwers, distributeurs en voedingsbedrijven blijven vaak met producten zitten die ze niet meer mogen verhandelen, maar die eigenlijk nog perfect eetbaar zijn. Tegelijk zijn er in België een stijgend aantal mensen die aangewezen zijn op voedselhulp. Vanuit die nood om voedseloverschotten een hoogwaardige bestemming te geven, ontstond het idee voor de Schenkingsbeurs. We berekenden o.b.v. de monitoring Voedselreststromen in Vlaanderen 2015 dat minder dan 3% van de totale hoeveelheid voedselverliezen in de keten (excl. huishoudens) worden hergebruikt voor (sociale) herverdeling aan mensen, nochtans de 2e beste optie in de cascade van waarde-behoud. Er is dus nog een gigantisch potentieel.

Oplossing

Een digitaal (internet)platform zoals de website www.schenkingsbeurs.be vergemakkelijkt voedselschenkingen aan voedselhulp- en sociale organisaties. Het brengt die bedrijven die voedseloverschotten hebben in contact met organisaties die graag voedselschenkingen willen ontvangen. Het online platform (www.schenkingsbeurs.be) biedt verschillende professionele tools aan, die aangepast zijn aan de activiteiten en noden van schenkers en sociale organisaties. Zo is er een interactieve kaart waarop lokale voedselhulp- en sociale organisaties zich kenbaar kunnen maken, en is er de mogelijkheid om zowel systematisch te schenken als via occasionele aankondigingen.

Doelstellingen projectWe verwachten vooral een verdere groei aan de aanbodzijde. Tegen eind 2021:
– 7.000 ton geschonken voedseloverschotten bereiken. Hiervoor moet het aantal schenkingen jaarlijks met 500 ton per jaar groeien. (nu +- 1.000 ton per jaar).
– 400 bedrijven die voedseloverschotten schenken / geschonken hebben via de Schenkingsbeurs. (nu + 130)
– Bijdragen tot evenwichtige voeding. Aandeel verse voeding verhogen tot 75%.

Aan vraagzijde zijn reeds meer dan 400 sociale organisaties ingeschreven verdeeld over heel België. Dus daar is geen specifieke doelstelling om verder te groeien.