W13

Food Act 13 gaat actief op zoek naar 200 ton voedseloverschotten per jaar bij warenhuizen, lokale handelaars en landbouwers om die via sociale activering (tewerkstelling voor kansengroepen) te herverdelen aan mensen in armoede. Die bereiken we via 40 à 50 voedselverdeel- en sociale organisaties in onze regio, waaronder 14 OCMW’s en CAW Zuid-West Vlaanderen. Daarnaast ondersteunen we lokale initiatieven op verschillende vlakken.

Probleemstelling

Het huidige voedselsysteem veroorzaakt heel wat uitdagingen. Wat betreft voedselverspilling waren er in Vlaanderen in 2015 907.000 ton voedselverliezen over heel de keten. En de klimaatimpact van voedsel dat we thuis weggooien, komt neer op een uitstoot van 678 000 ton CO2 per jaar. En dan is er nog voedselarmoede…

Meer dan 10% Vlamingen leeft met een armoederisico. Armoede is een netwerk van intens met elkaar verweven sociale uitsluitingen op verschillende domeinen zoals inkomen, onderwijs en werk maar ook voeding. Zo leven 6 op de 100 Vlamingen in materiële deprivatie. Tewerkstelling kan mensen uit de armoede halen maar het ontbreekt sommige mensen ook aan vaardigheden en competenties. Een leerwerkplaats is hier noodzakelijk.

Oplossing

Food Act 13 gaat actief op zoek gaan naar verse producten zoals overschotten van de REOveiling, warenhuizen, lokale handelaars en landbouwers. Afspraken met de Voedselbank hierover zijn reeds gemaakt. Meer nog, Food Act 13 is gelegen zijn bij de Voedselbank West-Vlaanderen wat erg uniek is.

Het is dus meer dan een logistiek distributiecentrum en moet als kapstok dienen voor andere activiteiten zoals de organisatie van lerende netwerken voor OCMW-medewerkers en vrijwilligers. Er is veel wat af te stemmen en te leren van elkaar: doorverwijzing vanuit OCMW naar voedselverdeelorganisatie, drempels voor klanten in kaart brengen, voedselveiligheid, administratie, winkelinrichting en zo verder.

Doelstellingen project

De naam impliceert het al: ‘Food’ refereert naar voedseloverschotten, ‘Act’ naar activering van mensen in armoede en ‘13’ naar de samenwerking die dit project naar een hoger niveau tilt. Armoede: Food Act 13 heeft als doel bij te dragen tot menswaardige noodhulp en structurele armoedebestrijding. Armoedebestrijding vergt inzet op empowerment, participatie en preventie. Door Food Act 13 besparen mensen in armoede per jaar aanzienlijk die ze kunnen benutten voor andere kosten. Sociale organisaties kunnen winsten benutten om klanten intensiever te begeleiden. Food Act 13 heeft de regio gestimuleerd om empowermentgerichte activiteiten omtrent voeding te ondernemen. Klimaat: Doel van Food Act 13 is de uitstoot van CO2 te verminderen.