Stad Gent

In Gent willen we de voedselverspilling van de warme schoolmaaltijden met de helft verminderen. We deden een nulmeting en werkten vervolgens gerichte acties uit om verschillende aspecten van het probleem te lijf te gaan: van correcte portionering en aangepaste recepten tot sensibilisering voor de leerlingen en een positieve refterbeleving. We experimenteerden ook met het gratis ter beschikking stellen van overschotten via een Freego.
In totaal werd zo al meer dan 19 000 kilo voedsel gered.

Probleemstelling

Uit de nulmeting bleek dat het voedselverlies in Gentse stedelijke
basisscholen, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven rond de 36% lag. Het spreekt voor zich dat de milieu- impact hiervan erg groot is, maar dit heeft ook een financiële weerslag.

De nulmeting en een observatie in de refters brachten een aantal oorzaken naar boven:
• De grootte van de porties was onvoldoende afgestemd op de behoeften van de leerlingen en varieerde van school tot school.
• Ingrediënten die voor sommige kinderen onbekend zijn of die als niet lekker ervaren worden, geven meer aanleiding tot voedselverlies.
• Visuele aantrekkelijkheid is ook belangrijk.
• Peergedrag en groepsdynamieken beïnvloeden het eetgedrag van kinderen.

Oplossing

Om voedselverliest te voorkomen werd in de eerste plaats de grootte van de porties herberekend en aangepast op basis van de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad.

Vervolgens werd een smaaktest uitgevoerd met 1430 leerlingen tussen 8 en 12 jaar, op basis waarvan sommige  recepten werden aangepast. Er werd ook aan sensibilisering gedaan via de campagne “wijze (w)eters”.

De volgende stap is om het serveeproces te standaardiseren, en kinderen op een positieve manier te stimuleren hun portie effectief op te eten.

We experimenteerden op 3 scholen met het aanbieden van (op een voedselveilige manier gekoelde) overschotten via Freego’s, en we  werkten samen met foodsavers om onvoorziene overschotten op stakingsdagen te herverdelen.

Doelstellingen project

Bij de nulmeting in 2017 werd vastgesteld dat we gemiddeld 36% weggooien voor de basisscholen, de buitenschoolse opvang en de kinderdagverblijven. We willen die hoeveelheid de komende jaren verkleinen tot maximaal 15% .