Ziekenhuis Waregem

Als deelnemer aan de werkgroep voedselverlies (departement welzijn Vlaanderen) weten we wat in vergelijkbare sectoren wordt gedaan en op basis daarvan geloven wij pioniers te zijn. Gedurende 18 maanden tijd hebben we het algemeen voedselverlies van bereide voeding teruggebracht tot 1/3e van wat het oorspronkelijk was. De meting zelf vraagt een kleine tijdsinvestering, maar op termijn wordt wel winst geboekt voor de keuken, cafetaria en milieu.

Na de metingen hebben we onmiddellijk de belangrijkste knelpunten aangepakt:
– afstemming van de juiste porties aangeleverde voeding,
– striktere standaarden in portionering
– meer en betere communicatie tussen klant en keuken

Alle onderzochte verpleegafdelingen via een voorstelling over de afvalproblematiek geïnformeerd. Het openbaar maken van de resultaten zorgt voor gezonde competitie tussen de afdelingen. Een halfjaarlijkse (her)controle zorgt voor continu bijsturen en borging van het systeem.

In de toekomst zetten we in op de preventie van voedselverliezen door de sensibilisering van de klant. In 2017 hebben we een enquête gelanceerd over de voeding en het aanbod in de cafetaria met als doel het gamma en de hoeveelheid meer aan te passen aan de noden. Aansluitend hierop plannen we om de komende jaren aan patiënt- en bezoekers-empowerment te doen: posters maken over afvalbeheer en algemene gezondheidspromotie, om ervoor te zorgen dat globale afval monitoring een hot topic blijft.

Meer informatie