Woonzorgcentrum Sint Eligius

Eind 2016 kregen we van verschillende medewerkers de opmerking dat er heel wat voedsel in de vuilbak belandde. We zijn dit nauwkeurig gaan observeren en hebben dan ook een eerste meting gedaan. Daaruit bleek dat er toch duidelijke verschillen worden per afdeling en ook per menu van de dag. We merkten ook op dat er dagelijks meer dan een derde van de soep werd weggegooid.

Ons project richt zich voornamelijk op een sterke individuele benadering van iedere bewoner. Bij elke bewoner wordt bij opname een volledige voedingsfiche opgemaakt, die wordt aangepast indien nodig. De verpleegafdelingen kunnen via een elektronisch bewonersdossier direct communiceren met de verantwoordelijken van de keuken en aanpassingen kunnen direct gebeuren.

Meer informatie