Foodsavers Gent

Het project Foodsavers Gent is een distributieplatform voor voedseloverschotten. Het project vormt de logistieke schakel tussen het aanbod aan (lokale) voedseloverschotten (supermarkten, veiling, …) en de grote en vaak groeiende nood aan voedselondersteuning voor financieel kwetsbare mensen. Foodsavers Gent is een logistiek platform dat voedseloverschotten ophaalt, verzamelt en herverdeelt aan sociale organisaties. Deze organisaties bieden in uitlopende vormen voedselondersteuning aan mensen in armoede. Het gaat hier zowel om voedselondersteuning in de vorm van voedselpakketten, maar ook over sociale restaurants, sociale kruideniers, … .

Het project is een samenwerking tussen Stad Gent Dienst Milieu en Klimaat en OCMW Gent.
De 3 doelstellingen:

– Klimaatdoelstelling: door het recupereren van voedseloverschotten besparen we CO2-uistoot. Volgens het FAO bespaar je per 100 ton gerecupereerde voedseloverschotten 254 ton CO2.

– Sociale tewerkstelling: het project wordt uitgevoerd samen met 10-12 doelgroepmedewerkers die een begeleiding krijgen op de werkvloer. Het project biedt een volledige opleiding logistiek en magazijnier (dit is een knelpuntberoep).

– Armoedebestrijding: de voedseloverschotten worden herverdeeld voor mensen die er het meeste nood aan hebben. Hiervoor werken we samen met een veertigtal sociale organisaties die de herverdeling op zich nemen. Dit is geen structurele vorm van armoedebestrijding maar noodhulp onder protest.

Meer informatie