Food Lab Brugge

In het kader van onze voedselstrategie, klimaatplan en studies werd er besloten om een project rond voedselverlies in Brugse zorginstellingen te starten, in overleg en met subsidie van OVAM (duurzaam materialenbeheer).

De 4 Brugse zorginstellingen die participeren zijn: Rudderstove ( + WoonZorgCentra), AZ St. Jan, Az St. Lucas en Vzw De Kade, campus Het Anker.

Het project houdt het volgende in:

  • cijfermatig zicht krijgen op voedselverlies in de zorg en het besparingspotentieel
  • 4 Brugse zorginstellingen begeleiden om voedselverlies te reduceren en kosten te besparen (met externe begeleiding)
  • methodologiën ontwikkelen om voedselverlies te reduceren, documenteren en verspreiden
  • bewustmaking creeëren rond voedselverlies in de zorg, impact en oplossingen.

Het project maakt gebruik van een innovatieve participatieve methodologie die verschillende stakeholders betrekt. De problematiek is namelijk erg complex binnen een ziekenhuis. Patiënten, bezoekers, verplegers/verpleegsters op de afdeling en keukenpersoneel, alsook personeel en experts uit andere ziekenhuizen zullen worden betrokken in dit proces. Het proces wil op basis van deze input ideeën laten opborrelen bij het betrokken personeel van de ziekenhuizen om hen deze dan in de praktijk te laten testen. Wanneer het initiatief voor oplossingen komt van de betrokken partijen, leidt dit immers tot meer gedragen oplossingen en resultaten waardoor er ook een langdurige impact zal komen.

Deze resultaten en innovaties kunnen ook in andere zorginstellingen geïmplementeerd worden dankzij de handleiding die wordt opgemaakt. Deze zal bekend gemaakt worden op een congres/studiedag in najaar 2018 i.s.m. department Welzijn, OVAM en Foodwin.
Het doel is om via het Netwerk Vlaanderen (ketenroadmap, departement Welzijnszorg) minstens 50 zorginstellingen te bereiken en min. 15 zorgaanstellingen aan te zetten om actie te ondernemen.
Verder kan deze methodologie ook verspreid worden via het MUFPP en contacten via het FoodSmartCities-project (o.a. Utrecht, Milaan, Gent, Marseille, Bilbao, Thessaloniki).

Meer informatie