Delhaize De Leeuw

Delhaize De Leeuw heeft in 2011 als eerste Belgische retailer het pilootproject opgestart in Limburg samen met de Sint-Vincentiusvereniging voor het schenken van onverkochte voedingsmiddelen.

Ieder jaar wordt wereldwijd 1,3 miljard ton voedsel weggegooid – in België een equivalent van 174 euro per gezin. Daarnaast leeft 1 op 7 mensen in België onder de armoedegrens en dienen zij beroep te doen op voedselbedeling.

De strijd tegen voedselverspilling is al jaren een prioriteit voor Delhaize. Met de ambitie om tegen 2020 48% minder voedsel te hoeven weggooien, zijn er doorheen de jaren al verschillende initiatieven genomen. Dagelijks blijven er producten in de rekken die net niet op tijd verkocht werden. Daarom worden dagelijks onverkochte voedingsmiddelen in alle Delhaize distributiecentra, in 123 van de 128 Belgische supermarkten en in alle supermarkten in Luxemburg geschonken aan meer dan 140 lokale verenigingen. Zelfstandige winkels binnen het Delhaize netwerk worden sterk aangemoedigd deel te nemen en 60% van hen schenkt op regelmatige basis voedseloverschotten. Het succes van het project is een mooie samenwerking van het winkelpersoneel en de lokale verenigingen. De inzet van de lokale verenigingen en hun vrijwilligers is groot: zij komen iedere dag de producten ophalen, zorgen voor de geschikte stockage en de verdere bedeling.

In 2015 werd op die manier al 900 ton voedsel gered en herverdeeld. In 2017 werd de hoeveelheid meer dan verdrievoudigd tot 2.635 ton. 

Het Food Donation initiatief van Delhaize heeft andere retailers geïnspireerd en maakt het voor hen ook mogelijk om onverkocht voedsel te schenken.

Meer informatie