De Restjesfabriek

Vzw De Winning Maatwerk biedt als sociale werkplaats duurzame tewerkstellingskansen aan personen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt binnen de niches natuur- & groenbeheer alsook voeding en distributie.

Met het innovatieproject de Restjesfabriek beoogt De Winning de ontwikkeling van een model-concept met als doel opportuniteiten te creëren voor de sociale economiesector én dit in combinatie met de valorisatie van voedselverlies tot humane voedingsproducten. We ontwikkelen en proefdraaien recepten op basis van verliesstromen.

Meer info