REO Veiling

De REO Veiling is een coöperatieve telersvereniging die meer dan zestig verschillende groente- en fruitsoorten verhandelt voor de versmarkt. Ze hebben een actief ledenbestand van ongeveer 1.100 telers.
REO Veiling doet heel wat inspanning om voedselverspilling tegen te gaan. Ze zorgen ervoor dat zowel ons personeel als onze producenten duurzaam omgaan met onze verse producten. Hun voedseloverschotten zetten ze af naar sociale organisaties, voor diervoeder en als natuurlijke bemesting op akkers. Ze doen dit op verschillende manieren en dit reeds jaren aan een stuk.

Meer info

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst REO-Veiling en Voedselbank West-*Vlaanderen bij Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen en RESOC Zuid-West-Vlaanderen.