OCMW Kortrijk
Food Act

OCMW Kortrijk organiseert hulp-, dienst- en zorgverlening voor iedereen die in Kortrijk woont, met bijzondere aandacht voor mensen met minder welzijnskansen en senioren.

Food-Act past in het Strategisch meerjarenplan en in het armoedebestrijdingsplan van Stad-OCMW Kortrijk. Via activering werd een voedselhulpteam (1 begeleider en 2 a 3 leerwerknemers) opgericht om de voedselstrategie vorm te geven. Zij staan in voor het ophalen van de voedseloverschotten bij lokale landbouwbedrijven, groothandelsmarkt, bakkers, fruit- en groenteveilingen, marktkramers. Ze herverdelen aan organisaties die zich richten naar mensen in kansarmoede. De leerwerknemers krijgen op deze manier bovendien een laagdrempelige werkervaring aangeboden.