Food Waste Awards pagina


De Food Waste Awards zijn een initiatief dat zich richt op het verminderen van voedselverspilling in Nederland. Het doel van de Food Waste Awards is om bewustwording te creëren over het belang van het verminderen van voedselverspilling en om organisaties die hierin een voorbeeldfunctie vervullen in het zonnetje te zetten.

De Food Waste Awards worden jaarlijks uitgereikt aan bedrijven, organisaties en instellingen die zich op een bijzondere manier inzetten tegen voedselverspilling. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het beleid ten aanzien van voedselverspilling, de mate waarin voedselverspilling wordt voorkomen en de impact die de organisatie heeft op de bewustwording van voedselverspilling bij het publiek.

De uitreiking van de Food Waste Awards is een belangrijk moment voor alle betrokkenen. Het biedt een platform waarop bedrijven en organisaties hun prestaties op het gebied van voedselverspilling kunnen delen en laten zien wat zij doen om dit probleem aan te pakken. Ook draagt de uitreiking bij aan het vergroten van de bewustwording bij het publiek over het belang van het verminderen van voedselverspilling.

De Food Waste Awards zijn een inspiratiebron voor veel organisaties en instellingen om ook actief aan de slag te gaan met het verminderen van voedselverspilling. Door het delen van kennis en ervaringen kunnen andere organisaties leren van de winnaars en hun eigen beleid verder ontwikkelen.

Naast de uitreiking van de Food Waste Awards worden er tijdens het evenement ook verschillende workshops en lezingen georganiseerd om de bewustwording over voedselverspilling te vergroten. Hierbij worden zowel bedrijven als consumenten betrokken om gezamenlijk te werken aan het verminderen van voedselverspilling.

Al met al spelen de Food Waste Awards een belangrijke rol in de strijd tegen voedselverspilling. Door organisaties die een voorbeeldfunctie vervullen in het zonnetje te zetten en kennis en ervaringen te delen, wordt er gezamenlijk gewerkt aan een duurzame toekomst waarin voedselverspilling tot het verleden behoort.