Stel je kandidaat

Streeft jouw organisatie naar een reductie van voedselverlies? Stel je dan kandidaat voor The Food Waste Awards!

Wie kan deelnemen?

Organisaties die tot één van volgende categorieën behoren kunnen meedingen naar een Food Waste Award:

Voedselverlies
ondernemers
Een start-up of eenmanszaak waarbij de reductie van voedselverlies deel is van de corebusiness.
Bedrijven in de
voedingssector
Bedrijven die deel uitmaken van de voedselketen, zowel producenten, verwerkingsbedrijven, verdelers als horeca.
Lokale
overheden
Provincies, gemeenten en OCMW’s of andere instellingen die zich in eigen streek inzetten om voedselafval terug te dringen.
Organisaties sociaal aan de slag met voedselverlies
Organisaties en bedrijven die als doelstelling hebben om de maatschappelijke integratie van kansengroepen te bevorderen.

Waarom deelnemen?

Om zichtbaarheid te geven aan je maatschappelijk engagement voor de reductie van voedselverspilling. De online publieke stemming en de prijsuitreiking zullen heel wat aandacht genereren.

Alle winnaars kunnen in 2017 als bevoorrechte partner deelnemen aan een Food Waste Challenge (Innovatieproces rond voedselverlies).

Om je inspanningen om oplossingen te vinden voor maatschappelijke problemen te laten evalueren door een gerenommeerde jury en het publiek.

Om goede praktijken uit te wisselen, via een community van organisaties en individuen die ook bezig zijn met voedselverspilling.

Hoe verloopt de wedstrijd en hoe worden kandidaten beoordeeld?

Elke deelnemer kan tot 23 januari een project registreren, waarna een onafhankelijke jury drie finalisten per categorie zal nomineren. Van 1 tot 7 februari kan het brede publiek per categorie beslissen wie de award wint via een online stemming. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 9 februari van 17u tot 20u in Leuven.  

Lees het volledige wedstrijdreglement aandachtig voor je het registratieformulier indient.

DE JURY

Per categorie zal een onafhankelijke jury van professionals drie finalisten uit de longlist nomineren

Joris Depouillon FSE Network
Etienne Rubens Komosie vzw
Willy Sarlee OVAM
Marie Demarcke Flanders' Food